Hämeen Leader-ryhmät

EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä Kotikontunen 2015-2020

YRITYKSEN INVESTOINTITUKI

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Tukea voidaan myöntää esim.

 • Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen
 • Aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan

Investointitukea ei voida myöntää

 • traktorin hankintaan
 • liikennealalle
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
 • energiaturpeen tuotantoon
 • korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
 • yritysostoihin

Investoinnin kustannusarvion tulee olla vähintään 10 000 €. Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan ja yrityksen koon mukaan 20-30%.

YRITYKSEN PERUSTAMISTUKI

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja toimivalle yritykselle sen muuttaessa olennaisesti liiketoimintaansa.

 • Aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen.
 • Toimiva yritys on harjoittanut yritystoimintaa tuen haku hetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

HUOM! Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen strattirahapäätöksen TAI on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
 • muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
 • muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle:

 • yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien
 • tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella:

 • max 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen
 • max 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 5 000 euroa.
 • max 10 000 euroa kokeiluun

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

YRITYSRYHMÄHANKE (VÄHINTÄÄN KAKSI YRITTÄJÄÄ)

Vähintään kaksi yritystä voi toteuttaa yhdessä kehittämis- eli yritysryhmähankkeen, jolla voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

Tuen maksimitaso
90%